Jste zde

Převodník k HH12

*** Poznámka: Konstrukce je umístěna v Archivu. Její vývoj byl ukončen. Konstrukci je možné dál vyrábět, uváděné informace však již nemusí odpovídat aktuální situaci či aktuálnímu firmware.

Úvod
Ačkoliv z mnoha praktických důvodů upřednostňuji konstrukci čidla zabudovaného do pouzdra od Pavla OK2IFS, nechal jsem se nakonec Petrem OK2ULQ ukecat k vytvoření této konstrukce. Jedná se o převodník z čidla HH12 na sběrnici RS-485 pro řídicí jednotku.
Čidlo HH12 je zapouzdřený obvod AS. Dokonce jsem ani nemusel upravovat komunikační protokol sběrnice SPI.

Postup programování
Program dávám k dispozici veřejnosti, nesmí být však využíván ke komerčním účelům. Na mých webových stránkách v sekci "Ke stažení - Firmware" lze stáhnout kód bootloaderu. Důležité je správně nastavit pojistky mikrokontroléru. Hlavně zvolíme, ať mikrokontrolér využívá externí krystalový oscilátor, dále povolíme funkci watchdogu, bit BOOTRST pro spuštění bootloaderu a velikost bootloaderu 128 slov (tedy adresu vektoru bootloaderu 0x1f80).


Obrázek - Nastavení pojistek

Osazovací plán


Obrázek - Osazovací plány


Obrázek - Motiv plošných spojů

Seznam součástek
C1 - 10uF/25V SMD
C2-C5 - 100nF SMD-0805
C6 - 10nF SMD-0805
C7 - 10uF/16V SMD B
C8,C9 - 22pF SMD-0805
R0 - 0R 1206
R1 - 4K7 0805
R2 - 470R 0805
R3,R4 - 10R 1206
D1,D2 - ZD 5V6 SMD SOD80
IC1 - ATMega168A-AU
IC2 - 75176 SMD
IC3 - 7805 DPAK
Q1 - 7,3728 MHz SMD
SV1 - PSH02-05WG