Jste zde

Rotační magnetické čidlo s AS5045

Úvod
Jedná se o modernější verzi magnetického čidla. Nejdůležitější změnou proti původní verzi je senzor AS5045, který má vyšší rozlišení 12bit. Toto rozlišení umožňuje zaměřovat antény s přesností 0,1°. Konstrukce vznikla na základě požadavku směrovat paraboly velkých průměrů při EME operacích na vyšších pásmech.

Schéma zapojení


Obrázek 1 - Schéma zapojení

Postup programování
Program dávám k dispozici veřejnosti, nesmí být však využíván ke komerčním účelům. Na mých webových stránkách v sekci "Ke stažení - Firmware" lze stáhnout kód bootloaderu. Programátor připojíme na pájecí plochy DPS odpovídajících pinů mikrokontroléru. Důležité je správně nastavit pojistky mikrokontroléru. Doporučuji se přesně řídit následujícím obrázkem.


Obrázek 2 - Nastavení pojistek

Osazovací plán a DPS


Obrázek 3 - Osazovací plány


Obrázek 4 - Motivy plošných spojů - Průměr 34.9 mm


Obrázek 5 - Připojení programátoru

Seznam součástek

R1 10 kΩ 0805
R2 470 Ω 0805
R3, R4 10 Ω 0805
C1, C2 22 pF 0805
C3 4,7 uF / 16 V 0805
C4, C7 10 uF / 16 V tantal SMD-A
C5, C6, C9 100 nF 0805
C8 10 uF / 25 V X7R 0805
D1, D2 Zener diode 5,6 V SOD-80
D3 1N4148 SOD-80
LED1 LED yellow 1206
IC1 ATMega168A-AU TQFP-32
IC2 75176 SO-08
IC3 AS5045 SSOP-16
IC4 7805 DPAK
Q1 14,7456 MHz SMD 5x3,2x1 mm (IQD CFPX104)
CON1 PSH02-05WG 2,54 mm pitch

Fotky konstrukce

Hliníkové pouzdro dle OK2IFS - web

Pouzdro pro 3D tisk dle OK1UGA - web


Ukázka zabudování prototypu DPS do rotátoru G-400 od Jörga DL2VL.