Jste zde

Rotator manager

**Nejnovější verze programu je v5.00. Popis programu je platný pro verze 3.xx.

Tento program slouží pro nastavení a ovládaní jednotky rotátoru pomocí počítače. Kromě základních funkcí pro nastavování řídicí jednotky a čidel program disponuje řadou dalších pokročilejší funkcí vhodných pro běžný radioamatérský provoz.


Základní vzhled programu Rotator Manager

V základním zobrazení program zobrazuje mapu Evropy s možností přiblížení a ručičkou znázorňující aktuální směr antén. V pravé části programu jsou umístěny ukazatele obou rotátorů, textové informace o aktuálním stavu, ovládací tlačítka a vstupní textové políčko pro zadávaní textových instrukcí.
Zmenšené zobrazení je vhodné použít v případech, kdy nechceme, aby okno programu bylo příliš veliké a není přitom potřeba využívat funkce mapy. Přepnutí režimu zobrazení se provádí přes položku „Zobrazení “ hlavního menu. Přitom je možné podle potřeby volit mezi horizontálním a vertikálním uspořádáním prvků.
Součastné mapové podklady programu jsou spíše orientační. Rád bych je do budoucna vylepšil, ale momentálně nevím jak, protože je to dost komplikovaná záležitost. Jednak bych k tomu potřeboval kvalitní mapové podklady a také vytvořit algoritmy pro přepočet zakřivení mapy při změně polohy stanoviště.

Nastavení
Ke komunikaci s řídicí jednotkou je potřeba zvolit správný komunikační port. Ten je možné zvolit přes hlavní menu „Nastavení – Port“.
Většinu ostatních voleb je možné vyvolat zobrazením okna přes hlavní menu „Nastavení – Možnosti“.
V základní záložce nastavujeme informace o stanovišti a jazyk rozhraní.
V záložce „Předvolby“ nastavujeme pozice jednotlivých předvoleb. Předvolba s číslem 0 udává pozici parkování antén.
V záložce „Tracking“ nastavujeme cesty umístění trasovacích programů.

Menu „Nastavení – Řídicí jednotka“ a menu „Nastavení – Magnetická čidla“ slouží k nastavení připojeného zařízení a na tento program nemá přímý vliv. Obě položky menu jsou aktivní pouze tehdy, je-li správně nastaven komunikační port a připojené zařízení disponuje odpovídající verzi firmware. Podrobný popis nastavení jednotlivých položek byl popsán v článku o řídicí jednotce.

Ovládaní rotátorů
Kromě přímého ovládaní přes ovládací prvky řídicí jednotky je možné oba rotátory ovládat i přes tento program. Existuje hned několik způsobů.
Rotátor 1 lze ovládat ručně šipkou vpravo a vlevo na klávesnici počítače.
Rotátor 2 lze ovládat ručně šipkou nahoru a dolů na klávesnici počítače.
Ukončit činnost obou rotátorů je možné kdykoli stiskem tlačítka „Stop“.
Stiskem tlačítka „PARK“ se antény nastaví do parkovací pozice.
Pomocí tlačítka „PRESETS“ se vyvolávají dříve nastavené předvolby.

Další možností je zadávat pokyny pomocí textového pole. Než se pustím do dalšího popisu, je potřeba vysvětlit pár závislostí.
Řídicí jednotka umožňuje pracovat v režimu azimut či azimut+elevace, kdy ovládá jeden anténní systém. Může ale také pracovat v režimu azimut+azimut, kdy ovládá dva anténní systémy. V obou případech je ovládaní trošku odlišné a proto jej rozeberu zvlášť.

Režim azimut+elevace
Toto je nejčastější situace, se kterou se v praxi setkáme.
Do textového pole lze například zadávat příkazy:
Zadání azimutu 170° provedeme příkazem ve tvaru: „170“.
Zadání elevace 70° provedeme příkazem ve tvaru: „e70“.

Režim azimut+azimut
Zde je situace složitější, neboť je nutné určit, který azimut vlastně ovládáme.
Pro řízení obou rotátorů lze použít již uvedený příklad:
Zadání azimutu 170° provedeme příkazem ve tvaru: „170“.
Cílový rotátor přitom určuje přepínač, který vidíme na displeji řídicí jednotky vedle dvojtečky. Stav tohoto přepínače vidíme i na monitoru. Vybraný rotátor je ten, jehož střed stupnice je červený.
Polohu přepínače lze na řídicí jednotce měnit stiskem kodéru, na počítači se změna provádí stiskem mezerníku.
Existují rovněž příkazy, kdy lze oba rotátory ovládat nezávisle na stavu přepínače. Příklad:
Zadání azimutu 170° pro rotátor 1 provedeme příkazem ve tvaru: „a170“.
Zadání azimutu 170° pro rotátor 2 provedeme příkazem ve tvaru: „b170“.

Tracking
Jedná se o funkci, která je určena k automatickému natáčení antén směrem na vesmírná tělesa. Momentálně tato funkce umožňuje spolupráci s programy MoonSked a WSJT, které jsou určeny pro EME provoz.
Oba programy generují podobný soubor pro předávání informací o poloze. V případě programu MoonSked je ale potřeba toto generování povolit. To provedeme zaškrtnutím položky AZEL.DAT v menu „Preferences“ a záložce „Tracking“.


Jsou-li správně nastaveny cesty k jednotlivým programům, lze funkci „Tracking“spustit výběrem odpovídající položky v hlavním menu.

Virtuální port
Na tento způsob ovládání rotátoru jsem zatím jinde nenarazil. Jedná se o řešení, které odstraňuje problém obsazení sériového portu jediným programem.
V praxi to znamená, že nemůžeme mít například zobrazenou mapu mého programu(Rotator manageru) a zároveň ovládat rotátor přes závodní deník. V případě funkce „Tracking“ se to řeší softwarovou cestou mezi oběma programy v rámci jednoho počítače. V případech, kdy nelze tuto cestu vytvořit, je vhodné použití virtuálního sériového portu.

Pracuje tak, že vytvoříme virtuální sériový port, na který připojíme například závodní deník. Virtuální port pak posílá data mému programu, ten je vyhodnotí a přepošle řídicí jednotce.
Původně jsem chtěl virtuální port zabudovat přímo do mého programu, ale jelikož se jedná o nekomerční použití a potřebné komponenty do vývojového prostředí stojí docela dost peněz (280 USD), rozhodl jsem se využít programu hw-vsp3-single_3-1-2.exe ze serveru www.hw-group.com.
Pomocí tohoto programu po nainstalování a spuštění lze vytvořit virtuální sériový port. Ten pak posílá TCP pakety na zvolenou IP.
Do mého programu jsem zabudoval TCP server, který poslouchá na portu 1023.

Při vytváření virtuálního portu proto vyplníme port 1023 a IP adresu počítače, na kterém máme Rotator manager spuštěn. Pokud se jedná o stejný počítač, můžeme vložit adresu localhostu – tedy „127.0.0.1“.

V součastné době můj program podporuje pouze interní protokol závodního deníku KJTLog.


Program lze stáhnout v sekci "Ke stažení".